خانه » تابلو شنی

نمایش دادن همه 3 نتیجه

تابلو شنی واندرفول سند طرح کوهستان

165,000 تومان
افزودن به سبد خرید
شناسه: ash-a
تابلو شنی محصولی جدید استکه تفاوت بارزی با دیگر دکوری ها دارد.آن اینکه شکل ثابتی ندارددر هر بار چرخشمنظره جدیدی ایجاد می کند.درون بسته بندی تابلو شنی: علاوه بر تابلو یک سرنگ برای تنظیم هوای داخل قاب قرار داده شدهکه از طریق روزنه کنار قاب انجام میگیرد.هر چه هوای درون قاب بیشتر باشدسرعت حرکت شن هاکمتر می شود و بالعکساما تابلوهاتنظیم شدهخدمت مشتریان عرضه می شودتابلو شنی واندرفول سندهم جنبه لذتو سرگرمی دارد و همایجاد آرامش. 

تابلو شنی واندرفول طرح آسمان و دریا مدل B مشکی

165,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تابلو شنی واندرفول طرح آسمان و دریا b مشکی را می توانیک اثر هنری دانست که با تلفیق حرکت آرامو در هم آمیختگی شن و آبمناظر زیبایی را ایجاد می کند.درون بسته بندی علاوه بر تابلو یک سرنگ برای تنظیم هوای داخل قاب قرار داده شدهکه از طریق روزنه کنار قاب انجام میگیرد.هر چه هوای درون قاب بیشتر باشدسرعت حرکت شن ها کمتر می شودو بالعکس،اما تابلوها تنظیم شده خدمت مشتریان عرضه می شود.

تابلو شنی واندرفول طرح غروب و صحرا مدل C مشکی

165,000 تومان
افزودن به سبد خرید
تابلو شنی محصولی جدید استکه تفاوت بارزی با دیگر دکوری ها دارد.آن اینکه شکل ثابتی نداردو در هر بار  چرخشمنظره جدیدی ایجاد می کند.